Policy

GefleNöje’s verksamhetspolicy

GefleNöje skall vara det självklara valet inom våra verksamhetsområden.
Det vi erbjuder skall anpassas efter kundens behov och bygga på ett långsiktigt tänkande.
Vi skall arbeta på ett sätt som är hållbart på sikt. Tekniskt, företagsekonomiskt, miljömässigt och personalmässigt.

GefleNöje strävar efter att leda utvecklingen inom dessa områden, dock ej i den mån att ”det senaste” och ”häftigaste” riskerar att överskugga de långsiktiga målen.
Vi skall alltid arbeta med kundens bästa för ögonen, för att därigenom på sikt nå en lönsamhet.

Vi skall veta att vi finns här tack vare våra kunder. Inte tvärtom.

1

Service

Proin iaculis purus consequat sem cursus digni ssim. Donec porttitor entume suscipit. Aenean rhoncus posuere odio in tincidunt.

2

Underhållning

Nam aliquam volutpat leo vel lorem bibendum. Nuncea elit purusa, tempus pulvinar rhoncus egesta vel nibh .

3

Konsultation

Med vår långa erfarenhet och kunskap vet vi vikten av att både tekniken såväl som den tekniska lösningen är av högsta kvalitet. Vi är gärna med och konsulterar i ett tidigt skede före genomförandet oavsett om det gäller tillfälliga eller permanenta installationer.

Detta står & verkar vi för

Sponsring
GefleNöje arbetar aktivt med sponsring som en del i att ta ett socialt ansvar och även som ett sätt att marknadsföra oss som företag. Två sorters sponsring Vi skiljer på två olika sorters sponsring. Den rent marknadsföringsmässiga, där vi mot motprestation i form av marknadsföring och reklam går in med rabatter på hyresutrustning vid konserter och andra evenemang. Social sponsring, där ett högre syfte finns. Detta kan vara internationellt, med hjälp till grupper som råkat ut för en katastrof, men det kan även vara i ett mer lokalt sammanhang, klassresan, den lokala innebandyklubben, etc. Rabatter och inte pengar GefleNöje sponsrar med rabatter på utrustning för arrangemanget, samt med extra kringutrustning som gör det där ”extra”. Vi går aldrig in med någon form av ekonomisk överföring från vårt konto. Vi ber er också observera att vi inte har möjlighet att gå in med en 100%-ig sponsring av arrangemanget. En viss ekonomisk motprestation krävs alltid. Varför på detta vis? På detta sätt har vi möjlighet att hjälpa betydligt fler, och även lyfta arrangemanget ytterligare en bit över vad som annars vore möjligt med de förutsättningar som fanns från början. Hur kan ni hjälpa oss? Vid marknadsföringsmässig sponsring ställer vi kravet på att vi skall få en ”god synlighet” och exponering i samband med arrangemanget. Hur denna utformas avtalas separat, men kan ofta bestå i logotyp och text på flyers, affischer och broschyrer, banderoller på plats, samt länk och logo i nyhetsbrev och på hemsida. Vilka krav ställer vi på er? Vid marknadsföringsmässig sponsring ställer vi också vissa kvalitétskrav på arrangemanget. Naturligtvis vill vi att de arrangemang där vi aktivt går in och sponsrar, och där vårt företagsnamn syns, skall hålla en god kvalité. Detta gör vi dels genom en diskussion med kund, där vi går igenom vilka grundkrav vi har, dels genom att bjuda till på den utrustning som lyfter helhetsupplevelsen för arrangemanget. På detta sätt skapar vi tillsammans ett mervärde för båda parter, och i slutänden en bättre upplevelse för kunden. Uppfyller ni kraven? Vid förfrågan om sponsring ser vi gärna att ni skickar ett mail där ni beskriver på vilket sätt ni önskar sponsring, vad det är för arrangemang och i vilket syfte. För att vi skall kunna ta ställning till detta är det också viktigt att ni anger ungefär vad ni har tänkt er för utrustning och vilken budget ni har för detta. Självklart ställer vi inte samma krav på ett arrangemang för lågstadieskolan, som för ett stort kommersiellt arrangemang för 1000-tals personer i publiken. :-) Samarbetet skall vara enkelt och rättvist, skall ge tydliga motprestationer från båda sidor och bygga på respekt och ett ömsesidigt förtroende. Vi ser gärna en långsiktighet i våra åtaganden men är absolut inte främmande för att hjälpa till med enstaka projekt som av naturliga skäl endast sker en gång. (Skolprojekt, Avslutningsgalor, Stödgalor för specifika händelser etc, etc.)
Vår Miljöpolicy
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför: Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda. Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer. Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar. Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör. Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget. Miljöorganisation Från och med 1/6-2012 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig, Johan Lindberg. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes 1/6-2012, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Detta baseras på den internationella standarden ISO 14001. Vi kommer under 2012 att certifiera företaget enligt denna norm. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget. Handlingsplan Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande: Källsortering av avfall Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning Energisparåtgärder Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i debelysningsarmaturer där detta är möjligt. Miljöanpassade inköp Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad. Miljökrav på våra produkter och tjänster De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen. Miljökrav på våra leverantörer Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet. Användning av bästa möjliga bränsle och Minskad bränsleförbrukning Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.