Hyr Ordningsvakter / Vakter i Gävle

Vi har ett nära samarbete med bevakningspersonal som har mycket rutin och erfaranheter från arrangemang och som jobbar på de större svenska festivalerna. Vi har därav efter erfarenhet specialiserat oss inom bevakning, konsultationer och andra särskilda uppdrag, där väktare, ordningsvakter eller annan serviceinriktad säkerhetspersonal behövs.

Vi försöker alltid hitta lösningar som kan bli mer effektivt skydd för Er verksamhet eller egendom.
Kontakta oss för en kostnadsfri säkerhetsgenomgång av era behov!


ordningsvakt

Vad gör en Ordningsvakt? 

  • Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats.
  • Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen.
  • En ordningsvakts uppgift är att medverka till att upprätthålla allmän ordning.
  • Ordningsvakterna är ett komplement till men ersätter inte Polisen.
  • Polisen har det primära ansvaret för att upprätthålla allmän ordning.

Vi hyr ut ordningsvakter. En ordningsvakt är en av Polisen godkänd person att hålla ordning på en viss plats. En ordningsvakt kan även behövas enligt den tillståndsgivning en arrangör sökt hos Polisen för att hålla ett arrangemang. Ordningsvakten har rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom området.

Evenemangsmaterial. Oavsett vilket evenemang du planerar kan vi hjälpa dig med såväl helhets- lösningar som enstaka detaljer. Vi har stor praktisk erfarenhet av att planera och bygga upp större eventområden, men hyr även ut material som du kan behöva. Kontakta oss för mer info!

Konsultationer. Vi utför konsultationer och särskilda uppdrag inom områderna, Säkerhet och Hotbildsanalys Förstärkningsanalys av skalskydd Koordinering av särskilda uppdrag Kontakta oss gärna för rådgivning eller boka ett möte med oss. Ring oss på 026-614000