Bokningsvillkor

BOKNINGSFÖRFRÅGAN:
Bokningsförfrågan är inte bindande förrän båda parter bekräftat och GefleNöje AB har skickat en bokningsbekräftelse (se bokningar). Kunden fyller i hyresförfrågan via formulär på hemsidan, varpå GefleNöje AB kontrollerar tillgänglighet och därefter återkommer till kunden med offert eller bokningsbekräftelse enligt gemensam muntlig eller skriftlig överrenskommelse.

BOKNINGAR:

Inbokad utrustning, med eller utan DJ, är bindande efter att GefleNöje AB eller dess leverantörer har bekräftat bokningen muntligt eller skriftligt. För samtliga bokningar skall full betalning alltid vara arrangören tillhanda före spelstart (se priser), om ej annat avtalats. Vid avbokningar gäller följande: Avbokning mer än 10 dagar före arrangemang är kostnadsfritt. Avbokning 10 till 5 dagar före arrangemanget debiteras 50 % av totalkostnaden. Avbokning 5 till 2 dagar före arrangemanget debiteras 75 % av totalkostnaden. Avbokning dagen innan eller samma dag som arrangemanget debiteras 100 % av den totala kostnaden.

Vid undantag vid avbokning: Force majeure: Vid förhinder som sjukdom med sjukintyg, naturkatastrof, krig, väghinder eller hinder som står utan som står utom kontroll.

Artist/leverantör kan ej hållas ansvariga för uteblivna intäkter pga. defekt utrustning som fabrikationsfel och strömavbrott.

PRISER:

För privatpersoner är priserna Inkl. moms. För företag och organisationer är priser Exkl. moms.

BETALNING:

Betalning skall alltid ske i förskott och betalningen skall vara GefleNöje AB eller artist/Leverantör tillhanda senast sista vardagen före arrangemanget. Betalning kan även ske mot kontantfaktura, dock senast innan spelstart om ej annat har överenskommits skriftligen. Lägsta faktureringsbelopp är f.n. 500: – ex. moms. Bokning online, via e-post eller telefon är bindande efter att GefleNöje AB bekräftat bokningen.

Det slutgiltiga betalningsansvaret ligger mellan kund och leverantör.

 

 

 

”GefleNöje AB” = Ljud Ljus och Nöje i Gefle AB

TIDER:

Vid bokningar där DJ ingår erhåller kunden 4 timmar effektiv speltid från planerad spelstart. Speltid utöver dessa 4 timmar , debiteras per påbörjad timme med 800SEK/h. Vid förseningar av spelstart på grund av omständigheter som GefleNöje AB ej råder över, t.ex. en middag som drar ut på tiden, kommer att räknas in i den effektiva speltiden. Kunden ansvarar själv för hur de bokade timmarna disponeras. Tid för riggning och rivning av utrustning räknas ej in i speltiden.

RESOR, TRANSPORT, RIGGNING OCH PARKERING:

Ev trängselskatt betalas av kunden.

Parkering måste erhållas av kund/arrangör.

Riggning annan tidpunkt än en timme innan spelning, exempelvis tidigare på dagen tillkommer 600 Kr/h.

Vid riggning 1 timme innan. ingår 30 minuter vid uppsättning, och ner riggning, därefter debiteras riggning löpande per timme med 500 SEK/h.

Om det är trappor till festlokalen måste hiss finnas eller bärhjälp ombesörjas av arrangören. Vi måste också kunna ta oss fram med rullvagn och med bil till festlokalen.

UTRUSTNING:

Kund får ej koppla in sig på teknisk utrustning eller använda teknisk utrustning. Inkoppling på teknisk och användande utrustning får endast ske när Artist/leverantör/ljudtekniker är närvarande.

Ström: vägg uttag eller tillgång till riktig ström måste finnas inom 5 meter. Vi kan ej använda el från Elverk, med undantag för ”studentflak” enligt överkommelse. Vi ansvarar ej för problem som orsakats vid användning av elverk som strömkälla.

ÖVRIGT:

VI tar ej ansvar för yttre påverkan i ljudutrustningen som leder till driftavbrott.

Drycker får ej ställas på ljudutrustningen eller vid DJ bord. Tänk på att det sitter elektronik och starkström i högtalarna. Ett glas öl eller vin kan stoppa en rolig kväll väldigt tidigt på grund av kortslutning. Person som ställer vätska eller på annat sätt förstör utrustning kan erhållas skadeståndsskyldig.

MUSIK:

Vi använder inte Spotify, vilket bryter mot användarvillkoren att spela offentligt.

Musik önskemål bör vara oss tillhanda 2 veckor innan festen.

Därefter kan vi inte garantera musik önskemålen. Låtlista på15 låtar ingår. Över 15 låtar kan eventuell tid för förberedelse tillkomma. Udda remixar/låtar måste lämnas som mp3 innan endera på USB eller CD innan festen.

Går bra att lämna låtlistan via Spotify länk.

Våra discjockeys som spelar party musik med betoning på kommersiell Svensk, Engelsk och viss mån Spansk musik från topplistor i vår repertoar. Övrig musik har vi ingen kunskap till att spela eller har normalt i vår repertoar.